Ágytakaró webáruház Bp. Nagy Lajos király útja 112.
Általános Szerződési Feltételek

ASZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja a fogyasztók és vásárlók (továbbiakban együtt: vásárlók) informálása a Ágyterítő webshop weboldal (www.agyterito.hu) internetes felület (továbbiakban: Ágyterítő webshop weboldal) működéséről, és annak tartalmáról.
A Ágyterítő webshop weboldal használata, beleértve az azon történő regisztrációt is, a vásárlók számára díjmentes.

1. A Ágyterítő webshop weboldal rendeltetése
1.1. A Ágyterítő webshop weboldal feltüntetett termékek forgalmazója a RO-KA Kft. cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 112. Adószám: 22998842-2-42 cégjegyzékszám: 01-09-948321 (továbbiakban: RO-KA Kft.)
1.2. A Ágyterítő webshop weboldal üzemeltetője, a RO-KA Kft, aki ezt annak érdekében hozta létre, hogy – az vásárlók közvetlen információkhoz juthassanak az ott feltüntetett termékek tulajdonságairól, – az ajánlott fogyasztói árak és műszaki termékinformációk feltüntetésével segítse a vásárlókat, hogy az igényeiknek legmegfelelőbb termékeket tudják megvásárolni.
1.3. A Ágyterítő webshop weboldalon termékértékesítés történik, az oldal hagyományos webshopnak minősül.

2. A Ágyterítő webshop weboldalon feltüntetett árak, költségek
2.1. Az vásárlók a termékeket a RO-KA Kft.-től vásárolhatják meg. A Ágyterítő webshop weboldalon feltüntetett termékárak a RO-KA Kft. által kínált fogyasztói árak, tehát bruttó árak, és az Áfát tartalmazzák.
2.3. A Ágyterítő webshop weboldalon feltüntetett csomagolási díj, valamint útdíj költségek (továbbiakban együtt: Költségek) kalkulált költségek, melyek meghatározása során a RO-KA Kft. a saját üzletmenetében meghonosított költségeket vette alapul.
2.4. A Ágyterítő webshop weboldalon feltüntetett akciókat, akciós árakat (továbbiakban: Akció) a RO-KA Kft. a vásárlók részére nyújtja. A Ágyterítő webshop weboldalon feltüntetett bruttó akciós ár a RO-KA Kft. által ajánlott bruttó fogyasztói ár.

3. Termék megrendelés három egyszerű lépésben történik:

termékek kiválasztása
adatok megadása
adatok elküldése

4. Általános Szerződés Feltételek  – Szerződéses viszonyok

4.1. A Ágyterítő webshop weboldalon kiválasztott termékek megvásárlása esetén, a vásárló és a Forgalmazó között jön létre adásvételi szerződés. Az vásárló és a Forgalmazó megállapodnak a termékek konkrét eladási áráról, a kapcsolódó járulékos költségekről, a termékek átvételének módjáról, helyéről és idejéről, egyéb általuk fontosnak tartott kérdésekről.

5. A Ágyterítő webshop weboldal működésével összefüggő jogszabályok
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvény – A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

6. A fogyasztói jogok érvényesítése Panasz
A Fogyasztó a panaszát a RO-KA Kft. székhelyén ( 1149 Budapest, Zugló, Nagy Lajos Király útja 112.) személyesen, vagy írásban a kapcsolat (kukac) agyterito.hu e-mailcímen, illetve a RO-KA Kft. székhelyére címezve (1149 Budapest, Zugló, Nagy Lajos Király útja 112.) postai úton teheti meg. A RO-KA Kft. a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a RO-KA Kft. a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja, b) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. Az írásbeli panaszt a RO-KA Kft. a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a RO-KA Kft. indokolni köteles.

Visszaküldés és visszatérítés
14 naptári napon belül a terméket visszaküldheti. Részletesen a visszaküldés és visszatérítés

Munkatársaink célja, hogy a termékeket a valóságnak megfelelően láttassák a webáruházban, de a legnagyobb igyekezet ellenére is lehetséges, hogy eltérés mutatkozik a kép és a termék között. Az eltérés oka lehet a termék képének készítésénél, illetve lehet, hogy a különböző gyártásokból származó termékek között a gyártás során színárnyalatnyi eltérés alakul ki, illetve minimális struktúrabeli különbség is előfordulhat. A megjelenítés is okozhat eltérést, mert a monitorok színhűsége is változó, elképzelhető, hogy nem adja vissza élethűen a termék valós kinézetét. Ebből adódó reklamációt nem tudunk elfogadni! Ha fontos, hogy a termék kinézete pontosan a követelményeknek és az igényeknek megfelelő legyen, kérjük, hogy tekintse meg élőben az üzletünkben a raktáron lévő terméket, vagy az üzletben lévő termékmintát.

Békéltető Testület Illetékes testület: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

Online vitarendezési platform Tájékoztatás az 524/2013/EU rendelet alapján: A fogyasztóknak lehetőségük van online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvitájukat az online vitarendezési platformon keresztül rendezni. Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság által létrehozott interaktív weboldal, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén működik, és amelynek használata díjmentes, elérése: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU A fogyasztók a jogvitákat – regisztrációt követően – kérelem beküldésével rendezhetik az online vitarendezési platformon keresztül.

Fogyasztóvédelmi hatóság Illetékes hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.).